Startaufstellung Super GT TI Aida

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Yuji Tachikawa (J)
» Richard Lyons (GB)
2 » Hiroaki Ishiura (J)
» Kazuya Oshima (J)
3 » João Paulo de Oliveira (BR)
» Seiji Ara (J)
4 » Takashi Kogure (J)
» Ryo Michigami (J)
5 » Takuya Izawa (J)
» Ralph Firman (IRL)
6 » Yuji Ide (J)
» Shinya Hosokawa (J)
7 » Koudai Tsukakoshi (J)
» Toshihiro Kaneishi (J)
8 » André Lotterer (D)
» Juichi Wakisaka (J)
9 » Benoît Treluyer (F)
» Satoshi Motoyama (J)
10 » Tsugio Matsuda (J)
» Sébastien Philippe (F)
11 » Loic Duval (F)
» Yuhki Nakayama (J)
12 » Ronnie Quintarelli (I)
» Hironobu Yasuda (J)
13 » Daisuke Ito (J)
» Björn Wirdheim (S)
14 » Akihiro Tsuzuki (J)
» Takeshi Tsuchiya (J)
15 » André Couto (P)
» Kohei Hirate (J)
16 » Tetsuya Tanaka (J)
» Katsuyuki Hiranaka (J)
17 » Manabu Orido (J)
» Tatsuya Kataoka (J)
18 » Morio Nitta (J)
» Shinichi Takagi (J)
19 » Nobuteru Taniguchi (J)
» Ryo Orime (J)
20 » Kazuho Takahashi (J)
» Hiroki Katoh (J)
21 » Takayuki Aoki (J)
» Tomonobu Fujii (J)
22 » Kazuki Hoshino (J)
» Masataka Yanagida (J)
23 » Takuto Iguchi (J)
» Yuji Kunimoto (J)
24 » Yuya Sakamoto (J)
» Hideshi Matsuda (J)
25 » Hiroyuki Iiri (J)
» Hisashi Wada (J)
26 » Haruki Kurosawa (J)
» Tsubasa Abe (J)
27 » Koji Yamanishi (J)
» Atsushi Yogo (J)
28 » Kouta Sasaki (J)
» Naoya Yamano (J)
29 » Yuya Sakamoto (J)
» Hideki Yamauchi (J)
30 » Tetsuji Tamanaka (J)
» Akazame Oyaji (J)
31 » Masayuki Ueda (J)
» Masataka Kawaguchi (J)
32 » Igor Sushko (UA)
» TakayaTsubobayashi (J)
33 » Yutaka Yamagishi (J)
» Hiroshi Koizumi (J)
34 » Daisuke Ikeda (J)
» Kim Han Bong (ROK)
35 » Shogo Suho (J)
» Junichiro Yamashita (J)
36 » Yasushi Kikuchi (J)
» Shozo Tagahara (J)
3DE